AKTY PRAWNE


Przedstawiamy najważniejsze akty prawne. Dotyczą tych dziedzin prawa, które mogą być Państwu pomocne przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

Teksty aktów prawnych zamieszczonych poniżej mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią źródła prawa. Część aktów prawnych nie uwzględnia wszystkich nowelizacji. W związku z powyższym informujemy o stanie prawnym zamieszczonych przepisów.

  1. Podatek dochodowy od osób prawnych
  2. Podatek dochodowyod osób fizycznych
  3. Podatek VAT:
  4. Prawo administracyjne:
  5. Prawo spółek
  6. Prawo cywilne
  7. Prawo gospodarcze
  8. Prawo pracy
  9. Podatki pozstałe: