Aby prawidłowo wycenić usługę, potrzebujemy następujących danych.


Nazwa firmy:
Kod i miejscowość:
Ulica, nr domu, nr lokalu:
Adres e-mail:
Numer telefonu z kierunkowym:

Rodzaje ksiąg:
Miesięczna ilość faktur zakupu:
Miesięczna ilość faktur sprzedaży:
Miesięczna ilość pozostałych dokumentów (wyciągi bankowe, raporty kasowe):
Ilość pracowników zatrudnionych na umowę o pracę:
Ilość oddziałów:

Dodatkowy komentarz